klimmen

Mogelijke doelen waaraan we samen werken:

  • Verbeteren van het zelfbeeld door het opdoen van positieve ervaringen in eigen handelen, succesmomenten;
  • Het verkennen en durven verleggen van de eigen grenzen op fysiek en mentaal gebied
  • Angsten overwinnen, zoals bewegingsangst of faalangst;
  • Zorgen voor een uitlaatklep om opgekropte energie kwijt te raken;
  • Leren accepteren van gezagsverhoudingen;
  • Contact leggen en communiceren met leeftijdsgenoten;
  • Wegkomen uit sociaal element en (weer) plezier krijgen in het maken van contact met anderen en het beleven van dingen;
  • Verbeteren van bepaald gedrag of vaardigheden op verschillende ontwikkelingsgebieden en
  • Stimuleren van bewegen in een veilige omgeving

Positieve sociale vorming door actieve begeleiding en zorg

Voor kinderen vanaf 8 jaar met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen of een stoornis in het autistische spectrum is het aanbod aan spannende en uitdagende activiteiten beperkt. En dat terwijl juist dit soort activiteiten kunnen zorgen voor positieve ervaringen. Zeker is dat het goed is om hun grenzen te verkennen en trotseren. Zo leren ze dingen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Vaak lukt het deze kinderen immers voldoende om in clubverband te functioneren. Voor hen blijft er zo weinig over om aan deel te nemen. Outdoor Care biedt juist activiteiten speciaal voor deze doelgroep, vanzelfsprekend onder professionele en deskundige begeleiding. Niet alleen beleven ze zo enorm veel plezier, maar ze leren tegelijk ook om met andere kinderen om te gaan. Plus: ze leren van elkaar.

Bijzonder positief effect

Onze deelnemers, hun ouders en anderen in hun omgeving merken een bijzonder positief effect op sociaal gebied door deze begeleiding en actieve zorg!

Dat is precies onze doelstelling: met hulp van onze activiteiten een vooraf afgesproken doel bereiken, dat we met ouders, verzorgers en/of andere begeleiders van het kind bepalen. De positieve ervaringen tijdens de activiteiten geven de begeleiding de kans om te werken aan de ontwikkeling van het kind.

Ervarend leren

Outdoor Care gaat uit van ervarend leren: leren door te doen. Activiteiten in de natuur bieden veel verschillende mogelijkheden om kennis, vaardigheden of waarden op te bouwen. Door de juiste begeleiding leert het kind reflecteren en zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Juist door de sportieve benadering houden de kinderen plezier in de begeleiding, ze leren spelenderwijs.

Zo houden we ze gemotiveerd om aan het begeleidingsprogramma deel te blijven nemen.

vrienden maken