klimmen

Bekijk onze activiteiten!

Bij Outdoor Care geloven we dat actief bezig zijn en grenzen overwinnen ervoor kunnen zorgen dat we kinderen met verschillende stoornissen, beperkingen of gedragsproblemen kunnen helpen.

Ervarend leren met professionele feedback op handelen en gedrag vormen de kern van onze zorgaanpak en manier van begeleiding. Dat doen we met veel verschillende activiteiten. Het liefst in de buitenlucht, maar ook binnen.

Voorbeelden hiervan zijn:

– Mountainbiken
– Survival(opdrachten)
– Challenge-parcours
– Schietactiviteiten
– Oriënteren in het bos
– Klimmen in klimcentrum
– Vlotvaren
– Kanovaren
– GPS-tochten
– Samenwerkingsopdrachten
– Activiteiten in de sporthal
– Klimmen buiten
– Buiten eten leren koken
– Hiking
– Bos- en heidespelen
– Zwemmen (buiten of binnen)
– Spellen
– Overige activiteiten

Contact

Telefoon: 053-5738741
Email: info@outdoorcare.nl

zilliz online sorgsysteem

Outdoor Care: uitdagende activiteiten voor kinderen met een hulpvraag

Bij Outdoor Care bieden we begeleiding aan kinderen met een stoornis, beperking of gedragsproblemen. Dit doen we door ze met allerlei activiteiten uit te dagen.

Outdoor Care is specialist in het aanbieden van zorg en begeleiding, waarbij we gebruik maken van activiteiten in Twente en omgeving. We bieden hulp aan kinderen met ADHD, PDD-NOS, ODD, Autisme, Asperger, ASS en LVG.

Corona:

Update 1-4

Op dinsdag 31 Maart hebben we gehoord dat de maatregels die er zijn worden verlengd tot aan 28 April. 

Outdoor Care heeft afgelopen dagen een plan opgesteld hoe wij op verantwoorde wijze toch voortgang kunnen bieden in begeleiding. Wij zullen onze groepsstructuur en rooster wijzigen om toch zorg te kunnen leveren en hierbij de maatregels van het RIVM in acht nemen. Dit doen wij door in te zetten op maximale spreiding van contactmomenten en aanwezigheidsmomenten. Vanuit de Hoe pakken wij dit aan:

Doordeweekse groepen:

Doordeweekse groepen splitsen en te verspreiden over de dag. Door de spreiding kunnen we groepjes klein houden en de contactmomenten behoorlijk verminderen. Groepjes worden maximaal 4 groot. Er komen twee momenten op de dag, waar u één van beide momenten kunt kiezen van deelname. 

Zaterdag en zondag groepen:

Groepen worden gesplitst, waarbij we maximaal groepsgrootte van 4 aanhouden. In principe is begeleiding gewoon de hele dag volgens het normale schema en planning van de zaterdag en zondag groepen. Mocht blijken dat we veel aanmeldingen hebben, zullen we ook hier met dagdelen moeten gaan werken. Dat betekend dat je op zaterdag of zondag alleen een ochtend of middag komt. Dit doen we om groepen maximaal te spreiden. Maar als we de vraag aankunnen is het dus gewoon een hele dag begeleiding.

Weekendopvang:

We willen hier de capaciteit gaan beperken naar maximaal 6 jongeren per gebouw om zoveel mogelijk afstand te behouden tot elkaar. In afstemming met u doen we een uitvraag of je wel of niet wil deelnemen in de weekendopvang.

Individuele begeleiding:

De individuele begeleiding is reeds contact over geweest hoe we daar invulling aan geven. 

Belangrijk voordat u uw kind opgeeft:

 • Blijft thuis als je last hebt van hoesten, niezen, keelpijn of meer dan 38 graden koorts
 • Kom niet als iemand in het gezin last heeft van hoesten, niezen, keelpijn en meer dan 38 graden koorts of benauwdheid, of iemand in direct omgeving positief is getest is op een coronavirus waar uw kind mee in contact is geweest.
 • Overweeg of het verstandig is om naar Outdoor Care te gaan als uw kind  in aanraking komt met iemand uit een risicogroep. 

Welke extra maatregels neemt Outdoor Care;

Reguliere groepen;

 • We ondernemen geen contact activiteiten.
 • Bij betreden van een van de gebouwen van buiten naar binnen moet je eerst je handen wassen bij de tijdelijk geïnstalleerde buitenkranen bij de ingang. 
 • Er zijn extra schoonmaak momenten op plaatsen die vaker worden aangeraakt. (handvaten, toilet, kranen etc)
 • Met programma’s houden we rekening, zodat we 1,5 meter afstand kunnen houden. 
 • Bij binnen komst houden we 1,5 meter afstand en loop je direct naar jouw eigen begeleider en groep.
 • Groepen zijn gesplitst, groepen worden uit elkaar gehouden tijdens de activiteiten.
 • In groepsverband gaan we niet meer zomaar het terrein af, maar we maken veelvuldig gebruik van het Labyrinth zelf. 

Voor weekendopvang of tijdelijk verblijf:

 • Bij betreden van een van de gebouwen van buiten naar binnen moet je eerst je handen wassen bij de tijdelijk geïnstalleerde buitenkranen bij de ingang. 
 • Extra schoonmaak momenten (deurklinken en toiletten)
 • Tijdens de weekendopvang is de maximale groepsgrootte 6 jongeren. 
 • Slapen doen we op de kleine slaapkamers nog maar met 1 persoon, en op de grote met 2 personen. 
 • Tijdens etensmomenten zitten we verder uit elkaar.
 • We ondernemen geen contact activiteiten.

Vervoer:

Benader zelf uw vervoerder om de vervoersmomenten af te  stemmen. Lukt het u niet om vervoer te regelen neem dan contact op met de begeleider van uw groep. We overleggen dan met elkaar of wij wat kunnen betekenen. 

Opmerking;

Hopelijk kunnen we met bovenstaand aanbod hulp bieden in deze lastige periode. Mocht u geen gebruik maken van het aanbod van zorg waarin uw kind normaal gesproken deelneemt, nemen wij contact op met de verwijzer om hier berichtgeving van te doen. Verwijzers hebben zorgaanbieders verzocht hiervan berichtgeving te doen. 

Extra deelname

Mocht het juist zo zijn dat uw kind de behoefte heeft aan extra begeleidingsmomenten neemt u dan eerst contact op met uw verwijzer. Samen met de verwijzer kunt u dan een aanvraag doen bij Outdoor Care voor extra momenten. Hierin denken wij graag mee!

Wij wensen u sterkte en het beste in deze tijd. Mochten er vragen zijn, kunt u op deze mail reageren.

Bij dringende vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 

Siemen Bruins info@outdoorcare.nl 06 47 89 43 65

Michael Meesters michael@outdoorcare.nl 06 46 48 80 98

 

 

Groepsbegeleiding*

Bij Outdoor Care begeleiden we de deelnemers voornamelijk in groepsverband. Met onze activiteiten als middel ontwikkelingen we de kinderen op verschillende gebieden positief.

Outdoor Care biedt begeleiding op:
• Dinsdagmiddag of donderdagmiddag, na schooltijd (na 15.00 uur) -> de kinderen eten ’s avonds ook bij ons
• Woensdagmiddag, donderdagmiddag of vrijdagmiddag na 13.00 uur
• Zaterdag of zondag overdag

Ook kunnen kinderen bij ons terecht voor tijdelijk verblijf in weekenden.

Vanaf 8 jaar welkom

Kinderen van 8 jaar en ouder zijn van harte welkom bij Outdoor Care. We werken samen met verschillende andere (zorg)organisaties en staan open voor samenwerking met dienstverleners die uw kind misschien al zorg bieden.

Outdoor Care biedt maatwerkbegeleiding aan voor de WMO en Jeugdwet. Dit doen we op basis van ‘maatschappelijk deelname’, ‘zelfstandig leven’ en/of ‘kortdurend verblijf’.

* Voor de WMO en de Jeugdwet heet individuele begeleiding ‘zelfstandig leven’ en begeleiding in groepen ‘maatschappelijke deelname.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.