Samenwerking Outdoor Care en Curess

Vanaf september 2016 werken Curess en Outdoor Care samen. Curess biedt thuisbegeleiding aan kinderen en jongeren met gedragsproblematiek en/of diagnoses binnen bijvoorbeeld het Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, ADD.

Over Curess

Ook wanneer er geen diagnose is, maar als ouders, school en/of het kind zelf tegen een probleem aanlopen, kan Curess in beeld komen. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden. Curess levert maatwerk: per cliënt kijken ze welke begeleiding past.

Curess werkt met een systematische karakter. Dit betekent dat ze veel met ouders in gesprek gaan, maar ook met eventuele broertjes en zusjes. Indien nodig volgen gesprekken met school, andere hulpinstellingen of betrokkenen.

Samenwerking

Curess en Outdoor Care slaan de handen ineen om de begeleiding op elkaar af te stemmen en zo het kind/de jongere de beste begeleiding te geven. Beide organisaties stemmen de begeleidingsplannen en bijbehorende doelen op elkaar af en begeleiders hebben regelmatig contact over de voortgang en ontwikkeling rondom de gestelde doelen.
Zo komen we tot een gezamenlijke aanpak, waar het kind en de ouders op kunnen bouwen.

Na ongeveer drie maanden vindt een tussenevaluatie plaats en na een half jaar zitten ouders, kind, Curess, Outdoor Care en de gemeenteconsulent bij elkaar om de begeleiding te evalueren en te bepalen of we de begeleiding voortzetten.

Voor de afsluiting van de begeleiding komen we ook altijd bij elkaar met alle partijen. Dan stellen we eventueel ook een plan op om de begeleiding bij Outdoor Care bij te stellen.

Duur van de begeleiding

De duur van de begeleiding vanuit Curess verschilt per cliënt en is afhankelijk van de problematiek. Gemiddeld loopt de begeleiding een half jaar, maar dat kan zo nodig verlengd worden. Over het algemeen begeleidt Curess 2 tot 5 uur per week, maar in overleg met ouders, Outdoor Care en gemeenteconsulent maken we maatwerkafspraken.
Outdoor Care begeleidt meestal minimaal 6 maanden. Wanneer het nodig is, begeleiden we in overleg met betrokken partijen langer. De begeleiding varieert van 2 keer per week tot 1 keer per maand.