Outdoor Care

Haaksbergerstraat 193
7554 PA Beckum
Telefoon:+31 74 2500742
Mobiel: +31 6 47894365
Email: info@outdoorcare.nl

IMG_6888
IMG_2524

Missie:

Outdoor Care wil invulling geven aan de hulpvraag voor kinderen en jeugd met een vorm van autisme (MCDD, PDD-NOS, Klassiek autisme, Asperger etc), licht verstandelijke beperking, ADD en ADHD en gedragsstoornis zoals ODD. Outdoor Care heeft een innovatieve manier van zorg die we voortdurend willen verbeteren naar de behoefte van het kind of jeugdige die deelneemt. Wij bieden kinderen die in sociaal isolement raken door hun beperkingen, hierdoor niet meer actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer  graag een plaats aan om actief te leren en persoonlijk te ontwikkelen. Het gezonde buitenkarakter is hierbij een extra pluspunt voor het kind zelf.

Visie:

Vernieuwing

Er is behoefte aan vernieuwing in de zorg met nieuwe methodes die het kind en jeugd een positieve stimulans geven. Outdoor Care geeft op vernieuwende wijze, doormiddel van buitensport, een hele nieuwe invulling aan het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er zijn vele kinderen die behoefte hebben aan uitdaging, waar bijvoorbeeld een zorgboerderij geen invulling meer aan kan geven. Daarnaast is er ook een belangrijke groep kinderen die juist heel bewust actief gestimuleerd moeten worden om fysiek iets te gaan ondernemen. Angsten voor de natuur, bewegingsangst en sociale angst zijn allemaal barrières om niet deel te nemen aan samenspel of sportieve activiteit ten met als gevolg dat sociale ontwikkeling achterblijft. Door een veilig omgeving te bieden waarin kennis gemaakt wordt met bewegen, de natuur en sociale interacties in sport en spel hopen wij kinderen te stimuleren om actief deel te kunnen nemen in de maatschappij. Hierbij sterk rekening houdend met het feit dat iedere individu, hier een eigen invulling aan mag geven. Naast sociale ontwikkelingsdoelen is er doormiddel van buitensport ook heel goed te werken met zelfredzaamheid in dagelijkse handelingen. Voor je zelf leren zorgen kan op verschillende creatieve wijze mee geoefend worden.

Buitensport

Doormiddel van buitensport zijn ontelbare praktische leersituaties te creëren om het de eigenwaarde van het kind op verschillend gebied positief te stimuleren. Het is een uitstekend middel om te leren omgaan met je beperking door op een „speelse” manier situaties te creëren die lijken op situaties die zich in je dagelijkse leven voordoen.

Wij vinden het een heel belangrijk aspect dat kinderen die deelnemen aan onze zorg intrinsieke motivatie opdoen om te willen leren en ontwikkelen. Buitensport en buitenspel geven een hele goede stimulans, omdat lastige leersituaties nu leuk worden om te ondernemen!

Vertrouwen

Om de zorg en ondersteuning te bevorderen is het contact tussen begeleiding en ouders/verzorgers erg belangrijk. Daarom streven wij naar een heel persoonlijk contact tussen begeleiders en ouders. We zijn er ons van bewust dat buitensport wordt gezien als een sport wat bepaalde risico’s met zich mee brengt, waardoor het extra belangrijk is dat ouders vertrouwen hebben in de zorg van Outdoor Care.