Cliënten- en ouderraad

Outdoor Care heeft een cliënten- en ouderraad

Cliëntenraad

Het is belangrijk hoe cliënten de geboden begeleiding ervaren. Een gemotiveerde deelnemer kan immers meer bereiken dan een deelnemer die met tegenzin naar Outdoor Care komt. We luisteren daarom naar de mening van de cliënt over verschillende onderwerpen, zoals de geboden activiteiten, omgangsnormen, gevoel van veiligheid en voeding.

Ouderraad

Ouders hebben ervaringen bij de verschillende aspecten rondom de zorg van hun kind. De ouderraad kan meedenken over verschillende onderwerpen, zoals communicatie, informatie en begeleidingsvormen.

Wilt u zitting nemen in de ouderraad? Neem contact op met Michael Meesters: michael@outdoorcare.nl.